Δήμος Ν. Πιτέλης

Δήμος Ν. Πιτέλης

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Partner

PKF | Αθήνα

Τηλ.: 6972-219823

Email: pitelis@otenet.gr

Τα γραφεία μας:

ArrowΑθήνα

ArrowΘεσσαλονίκη

ArrowΙωάννινα

ArrowΗράκλειο - Κρήτης

ArrowΤρίκαλα