Εκπαίδευση

Η εκπαίδευση δεν είναι ποτέ αρκετή,
αυτή είναι η επιχειρηματική μας προσέγγιση.

Εκπαίδευση
 

Σε ένα περιβάλλον με συνεχώς αυξανόμενες τις ανάγκες εξειδικευμένων γνώσεων των στελεχών κάθε οικονομικής μονάδας αλλά και τις συνεχείς αλλαγές στο φορολογικό και στο λογιστικό πλαίσιο κυρίως με την εφαρμογή στην χώρα μας των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, διαφαίνεται όλο και περισσότερο η ανάγκη συνεχούς ενημέρωσης και εκπαίδευσης του προσωπικού σας.


Τα στελέχη της εταιρείας μας με βάση την πολυετή πείρα τους αλλά και την άρτια κατάρτισή τους σε γνωστικά αντικείμενα στα οποία δραστηριοποιούνται, έχουν την ικανότητα να παρέχουν υψηλές υπηρεσίες εκπαίδευσης σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών της εταιρείας μας.
Η εταιρεία μας είναι σε θέση να οργανώνει και να υλοποιεί την εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού κάθε οικονομικής μονάδας όπως αυτή μας ζητηθεί.

 

   

 

Ενδεικτικά πεδία παρεχόμενης εκπαίδευσης είναι:

  • Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)
  • Κοστολόγηση
  • Φ.Π.Α.
  • Φορολογία Εισοδήματος Ν.Π. & Φ.Π
  • Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.- I.F.R.S.)
  • Εσωτερικός Έλεγχος
Τα γραφεία μας:

ArrowΑθήνα

ArrowΘεσσαλονίκη

ArrowΙωάννινα

ArrowΗράκλειο - Κρήτης

ArrowΤρίκαλα