Ξενοδοχειακές & Τουριστικές Επιχειρήσεις
  • TUI HELLAS A.E.
  • ΣΤΕΛΛΑ ΠΟΛΑΡΙΣ ΚΡΕΤΑ Α.Ε.
  • ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
  • ΑΛΝΤΕΜΑΡ Α.Ξ.Τ.Ε.
  • ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.
  • ΤΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ Α.Ξ.Τ.Ε.
  • HORIZON BEACH RESORT

      ( *  Ενδεικτική λίστα πελατών στους οποίους παρείχαμε υπηρεσίες κατά την τελευταία 5ετία  )

Τα γραφεία μας:

ArrowΑθήνα

ArrowΘεσσαλονίκη

ArrowΙωάννινα

ArrowΗράκλειο - Κρήτης

ArrowΤρίκαλα