Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλων - Επενδύσεων - Συμμετοχών & Διαχείρισης Ακινήτων
  • ALPHA FINANCE A.E.
  • CUSHMAN & WAKEFIELD HEALEY & BAKER HELLAS Α.Ε.
  • FALCON FINANCE Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.
  • KANTOR ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.
  • PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS SOLUTIONS A.E.
  • PRICEWATERHOUSECOOPERS S.A..
  • ΑΤΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ
  • ΒΕΤΑ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε.
  • ΣΟΛ Α.Ε.
  • GRANT THORNTON Α.Ε.

      ( *  Ενδεικτική λίστα πελατών στους οποίους παρείχαμε υπηρεσίες κατά την τελευταία 5ετία  )

Τα γραφεία μας:

ArrowΑθήνα

ArrowΘεσσαλονίκη

ArrowΙωάννινα

ArrowΗράκλειο - Κρήτης

ArrowΤρίκαλα